Unció dels malalts

Ungits amb l’oli dels malalts (11 juny 2017)

Ma. del Carme Fortuny Fortuny
Montserrat Plana Bofarull
Quimet Curull Ceron
Ma. Dolors Mateu Plana
Ma. Dolors Golorons Domènech
Pepita Roig Font
Rosa Ma. Molné Tomàs
Joan Molné Coll
Rosa Solé Cerdà
Carme Solé Folch
Assumpta Gavaldà Solé
Montserrat Gabriel Pellicer
Ramona Martí Plana
Maria Marquès Briansó
Montserrat Torres Sans