Rectorologi parroquial

Rectorologi
Parròquia Sant Feliu, màrtir

1500…. Anton Godó
1511…. Pere Sadurní
1512…. Onofre Cervera
1529…. Berenguer Tost i Fiella
1548…. Bernat de S. Climent
1570…. Rafel Caldes
1592…. Pere Amigó
1607…. Joan Ortoneda
1619…. Pere Salesas
1631…. Daniel Gassol
1652…. Josep Farriol
1668…. Francisco Girona, vicari general de l’arxidiòcesi de Tarragona
1699…. Pere Sugranyes
1710…. Anton Marsal
1742…. Joan Ferrusola, vicari general de l’arxidiòcesi de Tarragona
1747…. Rafael Lafontena i Cruïlles
1781…. Pere Catá, ecònom (anteriorment vicari)
1782…. Francisco Capellà i Borrell
1816…. Florencio Gil,  ecònom
1817…. Gabriel Vilella i Freixes
1828…. Manuel Gili, ecònom
1829…. Josep Llobet, ecònom
1830…. Esteve Oller i Civit
1848…. Esteve Figueras i Rossell
1863…. Feliu Gavaldà, regent de la Parròquia i beneficiat
1863…. Salvador Sabaté i Calvet
1893…. Salvador Boronat, ecònom interí
1893…. Francisco Sanromà
1898…. Francisco X. Bergadà i Cortada
1905…. Joan Bta. Viñas, ecònom
1906…. Joan Felip i Ardiaca
1915…. Lluís Sans Viñas, ecònom interí
1916…. Ramon Bergadà i Solà
1924…. Senén Aguadé Vallvé
1935…. Josep Aragonès Font
1945…. Joan Tarragó Español
1952…. Francesc d’A. Martinell Roig
1962…. Joan París Bosch
1972…. Pere Llagostera Tous
1999…. Pere Dalmau i Vidal
2010…. Joaquim Claver Caselles
2017…. Antoni Pérez de Mendiguren Cros